Kissing spines

2. února 2017 v 7:27 | Deryliiin |  Pohybový aparát

Autorka článku : MVDr. Dominika Švehlová

...................................................................................................................................................................
Kdo umí anglicky, jistě se nad tímto hovorovým názvem pousměje; v překladu je to "líbající se trnové výběžky". Odborný název tohoto onemocnění je impingement (overlapping, overriding) of dorsal spinous processes, česky narážení (překrývání)- nebo dotýkání se - trnových výběžků obratlů. Pokud někdo zná některý z uvedených názvů, možná tuší, že je to stav, kdy koně může bolet hřbet, ale většinou už příliš mnoho navíc neví. Takže si trochu ujasněme tuto problematiku.
Syndrom kissing spines (dále KSS) je vlastně rentgenologická diagnóza, což znamená, že na rentgenových snímcích si lze všimnout zbytnělých horních částí trnových výběžků některých hrudních (obvykle 13. - 18. hrudní obratel) a/nebo bederních obratlů. Ty zužují mezitrnové prostory a dokonce se mohou navzájem dotýkat nebo srůstat (obr.1). Celý proces je zpočátku provázen zánětlivými a později degenerativními změnami, může ale nemusí být bolestivý a vyvolávat klinické problémy. Jedná se o nevratný stav, který má tendenci se zhoršovat.
Obr. 1: Kissing spines syndrom.
a) Změny na trnových výběžcích obratlů v místech, kde se navzájem příliš přibližují (šipky);
b) Rentgenologické změny při KSS (šipka ukazuje na dotýkající se trny).

Příčinou může být pád nebo nějaký namáhavý skok. Skákání přes překážky se obecně považuje za častou příčinou vzniku KSS, za nejčastěji postižené se považují hunteři a skokoví koně. Pravděpodobně jsou to pohyby spojené s výrazným vyklenutím (baskule) a prohýbáním hřbetu během odrazu - letu - doskoku koně, především na vysokých a širokých překážkách (obr. 2-5). To je provázení extrémním napínáním a následným povolováním mezitrnových vazů a pohybem meziobratlových kloubů. Trnové výběžky se přitom výrazně naklánějí k sobě a od sebe. Na KSS se může podílet i spondylóza páteře nebo oslabení struktur, které zespodu podepírají meziobratlové ploténky. Nejčastěji je postižena část páteře, kde se trny obratlů stáčejí směrem dopředu, tedy oblast sedla (obr. 6). KSS se často vidí i u koní s krátkým či "prosedlým" hřbetem, protože trny těchto koní se uprostřed hřbetu k sobě výrazně přibližují a mohou se navzájem dotýkat. Bohužel stále není jasné, zda je KSS přímou příčinou případné bolesti nebo se jedná pouze o příznak špatné funkce hřbetu.
Obr. 2: Při energickém odrazu před překážkou kůň výrazně podsadí záď a maximálně vyklene bederní a do jisté míry u hrudní část páteře. Krk koně už začíná tvoři "baskuli" - trnové výběžky se od sebe oddalují.

Jak poznáme kissing spines?

Není vzácné, že se KSS "navenek" nijak neprojeví a může to být jen náhodný rentgenologický nález. Pokud se však projeví, pak je to bolestivost hřbetu. A jak poznat, že koně bolí hřbet? Bohužel příznaky jsou velmi obecné a variabilní:
  • změna chování a temperamentu koně;
  • negativní reakce na sedlání, například vyhazování či lehání si, sténání při dotahování podbřišníku nebo jiné projevy diskomfortu;
  • neochota skákat;
  • neochota pracovat hřbetem (koně ho drží zatnutý).
Obr. 3: Při překonávání překážky je kůň rovnoměrně vyklenutý "do obloučku" (baskule) - trnové výběžky se od sebe oddalují.

Tyto příznaky často dočasně zmizí po období jezdeckého klidu. Bohužel - mohou být projevem celé řady jiných onemocnění, například subluxace sakroiliakálního kloubu, syndromu tying-up a artritidy meziobratlových kloubů. Může se také jednat o reakci koně na špatného jezdce nebo je to známka nepřiměřeného tréninku.
Pokud zkušený člověk pořádně prohmatá páteř koně, může si všimnout nepravidelností ve velikosti trnových výběžků hrudních nebo bederních obratlů. Někteří koně mohou reagovat bolestivě; projevy nelibosti je však třeba správně interpretovat. Páteř koně je méně pohyblivá, což lze zjistit speciálním vyšetřením.
Obr. 4: Usilovné překonávání šířkového skoku (zde se kůň odrazil předčasně) nutí koně výrazně prohnout hřbet, aby hrudní i pánevní končetiny mohl nést dostatečně vysoko - trnové výběžky se k sobě naklánějí.

Samozřejmě pro potvrzení KSS je třeba udělat kvalitní(!) rentgenové snímky. Na nich si lze všimnout zmenšení prostoru mezi trnovými výběžky, postižené trny se mohou někdy až navzájem dotýkat či srůstat (obr. 1b). Samotné rentgenologické změny potvrzující KSS však ještě neříkají nic o tom, že by kůň nutně musel mít nějaké problémy; existují koně, kteří prokazují i s tímto nálezem dobrou výkonnost. KSS bývá náhodným nálezem u klinicky zdravých koní. Proč se tedy u jinak zdravého koně objeví na rentgenovém snímku takové změny? V první řadě je třeba si uvědomit, že s věkem koně se zesiluje nadtrnový vaz a tím vyvolává morfologické změny v horních částech trnových výběžků. To znamená, že stejný nález u staršího koně může znamenat něco zcela jiného, než u koně mladšího. Proto se odborníci rozhodli sestavit standardní rentgenologickou klasifikaci v závislosti na věku, využití a pohlaví koně i na klinickém vyšetření.
Nálezy na rentgenovém snímku lze rozdělit do 4 stupňů závažnosti:
0. stupeň: normální rozestup mezi nezměněnými trny (> 4 mm);
I. stupeň: zúžení mezi dvěma nebo více trny, které jsou změněné;
II. stupeň: dotýkání se dvou nebo více trnů, které jsou změněné;
III. dotýkání se a překrývání dvou nebo více trnů, které jsou změněné.
Obr. 5: Při doskoku se výrazně prohne hrudní část páteře koně, často je to násobené dosednutím jezdce do sedla - trnové výběžky se k sobě naklánějí.

Na velkém vzorku koní různého věku se pak zjišťovalo, kdy jsou dané rentgenologické změny skutečně klinicky významné a kdy jsou "pouze" náhodným nálezem. Obecně lze říct, že čím vyšší je stupeň závažnost, tím větší je pravděpodobnost, že je rentgenologický nález skutečně odpovědný za klinický problém. Dále lze říct, že pokud u koně zjistí odborník pohmatem a dalším klinickým vyšetřením významné příznaky, pak:
  1. jsou výše uvedené rentgenologické změny na trnech bez ohledu na stupeň závažnosti u koní mladších 5 let patologické a způsobují klinické problémy;
  2. jsou výše uvedené rentgenologické změny III. stupně u koní mladších než 11 let patologické a způsobují klinické problémy.
  3. Pokud se nezjistí klinické příznaky KSS, lze považovat výše uvedené rentgenologické změny na trnech I. - III. za náhodný nález.
Obr. 6: Část páteře, kde se nejčastěji pozorují změny při KSS.

Pokud chceme prokázat, zda jsou skutečně rentgenologické změny odpovědné za bolest a zvýšenou citlivost koně, lze okolí postižených trnů znecitlivit lokálním anestetikem. Po tomto znecitlivění vymizí příznaky bolesti nebo diskomfortu, pokud by byly způsobené KSS.

Co lze s takto postiženým koněm dělat?

V první řadě je třeba zjistit příčinu bolesti nebo diskomfortu koně.
Konzervativní léčba zahrnuje klid 3-9 měsíců, injekce kortikoidů do postiženého místa a fyzioterapii. Jednou z možností léčby je akupunktura, která má velmi dobré výsledky. Také chiropraktická kúra poskytne symptomatickou úlevu. Pokud nic z toho zcela nepomůže, lze koni podávat nesteroidní protizánětlivé léky. Mohou pomoct i přípravky obsahující glukosaminy a chondroitin.
Obr. 7: Práce "long and low" - zde v klusu na gogue. Energické udržování hřbetu v aktivní mírně vyklenuté poloze, posilování správného pohybového návyku, zlepšování funkce svalů potřebných pro vertikální stabilizaci páteře.

Pokud selže konzervativní léčba, doporučuje se operace. Po operaci kůň stojí v boxe několik týdnů až měsíců, pak se vodí na ruce, lonžuje, jezdec by na něho měl sednout nejdříve za 3 měsíce, ve většině případů však až za půl roku. Nejčastěji se léčí 15. - 17. hrudní obratle. Obvykle se operace volí u těch nejtěžších případů a většinou má uspokojivé výsledky.
V rámci prevence i rehabilitace je velmi důležité správné posilování břišních svalů a zlepšování pružnosti páteře, jejich vazů i okolních svalů; patří sem známá práce "low and long" podpořena aktivním pohybem od zádě (obr. 7).

..................................................................................................................................................................
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama